Jeśli Twoje dziecko jest dla Ciebie wyzwaniem a Ty szukasz osoby, która podpowie, jak sobie z nim radzić, zapraszam na konsultację.

Dowiedz się więcej

O MNIE

 

psycholog,                                                                                                                                                                              terapeuta TUS
terapeuta EEG- Biofeedback,
terapeuta RSA- Biofeedback,
terapeuta Integracji Sensorycznej I stopnia, 

Jestem psychologiem,  terapeutą EEG – Biofeedback,
RSA- Biofeedback, terapeutą Integracji Sensorycznej I stopnia. Ukończyłam kurs „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” uprawniający do prowadzenia zajęć tą metodą. Posiadam przygotowanie pedagogiczne.

Po studiach zdobywałam doświadczenie pracując w programie unijnym, jako asystent ucznia z ADHD we wrocławskiej szkole oraz angażując się w projekty związane z pracą z dziećmi nadpobudliwymi.
To niezwykle cenne doświadczenie rozbudziło zawodową ciekawość
i zainspirowało mnie do poszukiwania metod i sposobów pracy
z dzieckiem z ADHD oraz jego rodziną.

Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo leży w kręgu moich szczególnych zainteresowań zawodowych.
Pracując w Domu dla Dzieci poszerzałam moje doświadczenie zawodowe o: diagnozowanie potrzeb dziecka z trudnościami edukacyjnymi oraz tworzenie planów naprawczych. 

Pracowałam w szkole podstawowej na stanowisku psychologa, dzięki czemu zapoznałam się z potrzebami, metodami pracy
i sposobami pomocy dziecku w wieku szkolnym. Praca w przedszkolu, umożliwiła mi zdobycie doświadczenia i praktyki
w  pracy z dziećmi w młodszym wieku, co szczególnie wzbogaciło mój warsztat pracy i umiejętności. Brałam także udział w organizowaniu pomocy psychologicznej w Punkcie Konsultacyjno- Doradczym dla dzieci z niepełnosprawnością.

Od 2014 do 2017 prowadziłam zajęcia oraz treningi w Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym.

Pracowałam w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu. Dzięki temu doświadczeniu zaczęłam rozwijać swoje zainteresowania zawodowe o wsparcie dla dzieci z problemem mutyzmu wybiórczego.

Poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności diagnostyczne pracując w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

W 2016 roku zapragnęłam stworzyć własną przestrzeń do pracy i otworzyłam Gabinet Terapeutyczny dla dzieci przy alei Kasztanowej we Wrocławiu. Jestem szczęśliwa, że udało mi się stworzyć miejsce, z którego dzieci i rodzice chcą korzystać. Praca w tym miejscu ma dla mnie szczególne znaczenie. Każde spotkanie daje mi ogromną satysfakcję i energię do dalszych działań.

W 2018 roku poczułam potrzebę aby dowiedzieć się więcej i nabrać praktycznego doświadczenia w pracy z dziećmi z diagnozą ze spektrum autyzmu. Podjęłam więc pracę w szkole stworzonej tylko dla takich dzieci. To doświadczenie ukierunkowało moje działania zawodowe na rozwijanie się w obszarze niesienia pomocy psychologicznej dzieciom z diagnozą spektrum autyzmu oraz ich rodzinom.

Jestem osobą otwartą i łatwo nawiązuję kontakt z dziećmi.
W związku z moim wykształceniem jestem zainteresowana organizowaniem pomocy psychologicznej i wsparcia dziecku, mającemu  trudności  w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, domowym, rówieśniczym.

Prywatnie jestem mamą Poli i Mikołaja.

 

 

 

KONTAKT

Agata Brzezińska
792-01-08-15
abrzezinska.psycholog@gmail.com

Adres:

aleja Kasztanowa 18, Wrocław

Gabinet numer 18

I piętro

Umów wizytę lub zadaj pytanie!

Psycholog dziecięcy - Jak dojechać?